Polityka Prywatności

1. UNITED PEOPLE PL spóka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 5, 61-845 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000715890, zwana dalej „UNITED PEOPLE” dokłada wszelkich starań celem ochrony Twojej prywatności. 2. W nieniejszej Polityce Prywatności opisano jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. 3. Gdy korzystasz z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym Twoje dane osobowe. Informacje pozyskujemy w szczególności: a) z formularzy, które wypełniasz, w formie pisemnej a także za pośrednictwem naszej strony internetowej www.utdpeople.pl, b) z treści, które przesyłasz nam za pośrednictwem poczty elektronicznej a także portali społecznościowych, c) za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"). 4. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas jest UNITED PEOPLE. Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług polegających na znalezieniu odpowiednich ludzi do odpowiedniej pracy. I na odwrót, a w szczególności po to aby: a) jak najlepiej dostosować odpowiednich ludzi do odpowiedniej pracy. I na odwrót, b) odpowiadać na Twoje zapytania, c) wysyłać Ci interesujące informacje, np. oferty pracy, sylwetki kandydatów do pracy, newslettery, a) tworzyć i ulepszać treści przekazywane Ci za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych oraz systemów. 5. W formularzach, które wypełniasz w formie pisemnej, a także za pośrednictwem naszej strony interentowej a także w treściach, które przesyłasz nam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych przekazujesz nam te dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji a w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane osobowe zdajdujące się w dokumentach rekrutacyjnych. 6. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 7. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail; [email protected], 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług polegających na znalezieniu odpowiednich ludzi do odpowiedniej pracy. I na odwrót. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności nieuwzględnienie Twojej aplikacji w procesie rekrutacji. 9. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 10-11 poniżej. 10. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. Podmioty te przetwarzają je zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. 11. Twoje dane osobowe udostępniamy jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. 12. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia zakończenia procesu rekrutacji w związku z którym podano dane lub przez inny okres podany w Formularzach. 13. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 14. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 15. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonalliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 16. Zależy nam na tym, żebyś zgłaszał nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego. 17. Twoje dane osobowe czasami mogą być przez nas przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu elektronicznych metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie aplikacji. 18. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę̨ przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu 19. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail : [email protected] Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować. 20. W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. 21. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 22. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest UNITED PEOPLE. 23. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach: a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, b) określanie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów. 24. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 25. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 26. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 27. Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę Prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, powiadamiamy o nich e-mailem.