Zgoda

UNITED PEOPLE PL informuje, iż̇:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United People PL z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeleckiej 5,
  • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected],
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  • podane dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym upłynie 5 lat od momentu usunięcia przez Panią/Pana profilu, posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected],
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu elektronicznych metod rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie aplikacji.